Tezos (XTZ)
min 17.2306 max 22974.1218
Visa/MasterCard RUB
Resourses: 16 705 497.63
Need more?
To pay 1 000 XTZ
You will get 87 054.47 CARDRUB
Exchange